ਉਲਟ-ਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ | ulat bhavi shabd in punjabi

ਉਲਟ-ਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ( ulat bhavi shabd in punjabi ) :- पंजाबी व्याकरण की इस महत्वपूर्ण टॉपिक में पंजाबी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ਉਲਟ-ਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ (ulat bhavi shabd in punjabi ) के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है|

Contents

ਉਲਟ-ਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ( ulat bhavi shabd in punjabi )

ਉਸਤਤ – ਨਿੰਦਿਆ
ਉੱਘਾ – ਗੁਪਤ
ਉੱਚਾ – ਨੀਵਾਂ
ਉਚਾਣ – ਨਿਵਾਣ
ਉਜਾੜ – ਵਸੋਂ, ਰੌਣਕ
ਉਜਾੜਨਾ – ਵਸਾਉਣਾ
ਉਹਨਾ – ਉਧੇੜਨਾ
ਉਤਰਨਾ – ਚੜ੍ਹਨਾ
ਉਰਲਾ – ਪਰਲਾ
ਉੱਦਮੀ – ਆਲਸੀ
ਉਪਰ – ਹੇਠਾਂ
ਉਤਾਰ – ਪਾਰ
ਊਚ – ਨੀਚ
ਊਤ, ਮੂਰਖ – ਅਕਲਮੰਦ
ਊਣਾ – ਭਰਿਆ
ਅਨੋਖਾ – ਸਧਾਰਣ
ਅਮਨ – ਜੰਗ
ਅਮੀਰ – ਗਰੀਬ
ਅੱਲਾ – ਪੱਕਾ
ਆਈ – ਚਲਾਈ
ਆਸਤਕ – ਨਾਸਤਕ
ਆਜ਼ਾਦੀ – ਗੁਲਾਮੀ
ਆਦਰ – ਨਿਰਾਦਰ
ਆਦਿ – ਅੰਤ
ਆਸ਼ਾ – ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਆਪਣਾ – ਪਰਾਇਆ
ਆਮ – ਖ਼ਾਸ
ਆਮਦਨੀ – ਖ਼ਰਚ
ਅੱਧਾ – ਪੂਰਾ
ਔਖਾ – ਸੌਖਾ
ਓਪਰਾ – ਜਾਣੂ
ਅਸਲੀ – ਨਕਲੀ
ਅੱਗੇ – ਪਿੱਛੇ
ਅਗਲੀ – ਪਿਛਲੀ
ਅਗੇਤਰ – ਪਿਛੇਤਰ
ਅੱਡਿਆ – ਮੀਟਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀ – ਅਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਨੁਕੂਲ – ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ
ਈਮਾਨਦਾਰ – ਬੇਈਮਾਨ
ਏਕਾ, ਏਕਤਾ – ਫੁੱਟ
ਏਧਰ – ਉਧਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ – ਪੇਂਡੂ
ਸਸਤਾ – ਮਹਿੰਗਾ
ਸੁੱਕਾ – ਮੜੇਆ
ਸੱਖਣਾ – ਭਰਿਆ
ਸਖ਼ੀ – ਕੰਜੂਸ
ਸੱਜਰ – ਤੋਕੜ
ਸੱਤ – ਅਸੱਤ
ਸਦੀਵੀ – ਵਕਤੀ
ਸਭਿਅ – ਅਸਭਿਅ
ਸ਼ਰਾਬੀ – ਸੋਫ਼ੀ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ – ਅਸ਼ਰਧਕ
ਸਵਤੰਤਰ – ਪਰਤੰਤਰ
ਸੜੀਅਲ – ਹੱਸ ਮੁੱਖ
ਰੋਂਦੂ – ਹੱਸਮੁੱਖ
ਸਾਡਾ – ਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਫ਼ – ਗੰਦਾ
ਸਾਥੀ – ਵਿਰੋਧੀ
ਸੱਤਰਾ – ਔਂਤਰਾ
ਅਰੰਭਕ – ਅੰਤਲਾ
ਅੰਦਰ – ਬਾਹਰ
ਅੰਬਰ – ਧਰਤੀ
ਅੰਨ੍ਹਾ – ਸੁਜਾਖਾ
ਅੜਨਾ – ਟਲਣਾ
ਈਰਖਾ – ਪਿਆਰ
ਇਕਹਿਰਾ – ਦੁਹਰਾ
ਇੱਜ਼ਤ – ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਸੁੱਕਾ – ਗਿੱਲਾ
ਸੁਖੀ – ਦੁਖੀ
ਸੁੰਗੜਨਾ – ਖਿਲਰਨਾ
ਸੁਚੱਜਾ – ਕੁਚੱਜਾ
ਸੁਣਿਆ – ਅਣਸੁਣਿਆ
ਸੁਲੱਖਣਾ – ਕੁਲਛਣਾ
ਸੁਲ੍ਹਾ – ਲੜਾਈ
ਸੂਤ – ਕਸੂਤ
ਸੋਕਾ – ਡੋਬਾ
ਸੋਗ – ਖੁਸ਼ੀ
ਸੋਤੜ – ਹੁਸ਼ਿਆਰ
ਸੌਲਾ – ਗੋਰਾ
ਸੰਖੇਪ – ਵਿਸਥਾਰ
ਸੰਗਤ – ਕੁਸੰਗਤ
ਸੰਗਾਊ – ਨਿਝੱਕ
ਸੰਘਣਾ – ਪਤਲਾ
ਸੰਜੋਗ – ਵਿਜੋਗ
ਸੰਝ – ਸਵੇਰਾ
ਸੰਮਤੀ – ਮਤ-ਭੇਦ
ਸ਼ਾਂਤੀ – ਅਸ਼ਾਂਤੀ
ਹੱਸਣਾ – ਰੋਣਾ

ulat bhavi shabd pdf

ਸਿਆਣਾ – ਕਮਲਾ
मिपा – ਪੁੱਠਾ
ਸੀਤ – ਨਿੱਘ
ਸੁਆਦੀ – ਬੇਸੁਆਦੀ
ਸੁਹਾਗਣ – ਵਿਧਵਾ
ਸੁਸਤ – ਚੁਸਤ
ਹਾਣ – ਲਾਭ
ਹਾਰ – ਜਿੱਤ
ਹਾਲ – ਬੇਹਾਲ
ਹਾੜੀ – ਸਾਉਣੀ
ਹਿੱਤ – ਘਿਰਣਾ
ਹੁਦਾਰ – ਨਕਦ
ਹੌਲਾ – ਭਾਰਾ
ਹੰਕਾਰੀ – ਨਿਰਮਾਣ
ਕਠੋਰ – ਨਰਮ
ਕਹਿ – ਅਕਹਿ
ਕਮਾਊ – ਗਵਾਉ
ਕਮੀ – ਵਾਧਾ
ਕਾਹਲਾ – ਧੀਰਾ
ਕਾਰਣ – ਅਕਾਰਣ
ਕਾਰੀਗਰ – ਅਨਾੜੀ
ਕਾਲ – ਸੁਕਾਲ
ਕਾਲਾ – ਗੋਰਾ
ਕੁਆਰੀ – ਵਿਆਹੀ
ਕੁਚਾਲ – ਸੁਚਾਲ
ਕੱੜਤਣ – ਮਿਠਾਸ
ਕੋਸਾ – ਠੰਢਾ
ਕੌੜਾ – ਮਿੱਠਾ
ਹੱਕ – ਨਿਹੱਕ
ਹੱਤਿਆ – ਰੱਖਿਆ
ਹਨੇਰਾ – ਚਾਨਣ
ਹਮਾਇਤ – ਵਿਰੋਧ
ਹਲਾਲ – ਹਰਾਮ
ਹਾਜ਼ਰ – ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ
ਖਚਰਾ – ਭੋਲਾ
ਖੱਟਣਾ – ਗੁਆਉਂਣਾ
ਖੱਟੂ – ਮਖੱਟੂ
ਖਰਾ – ਖੋਟਾ
ਖਰ੍ਹਵਾ – ਮੁਲਾਇਮ
ਖ਼ਰਾਂਟ – ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ
ਖ਼ਰੀਦਰਣਾ – ਵੇਚਣਾ
ਖੜਾ – ਬੈਠਾ
ਖ਼ਾਲੀ – ਭਰਿਆ
ਖਿੱਚਣਾ – यॅवा
ਖਿਲਾਰਨਾ – ਸਮੇਟਣਾ
ਖੁਸਣਾ – ਮਿਲਣਾ
ਖੁਲਣਾ – पॅटा
ਖਾਘੜ – ਸੱਜਰ
ਗੱਡਣਾ – ਪੁੱਟਣਾ
ਗਰਮੀ – ਸਰਦੀ
ਗ਼ਰੀਬ – ਅਮੀਰ
ਗਲਾਪੜ – ਚੁੱਪ
ਲਾ – ਸੁੱਕਾ
ਗੁਣ – ਔਗੁਣ
ਗੁਪਤ – ਪਰਗਟ
ਗੁਰਾ – ਨਿਗੁਰਾ
ਗੁਰੂ – ਚੇਲਾ
ਗੂੜਾ – ਮੱਧਮ, ਫਿੱਕਾ

Read Also

%d