punjabi grammar MCQ 10 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 10 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 10

1. ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਵਿਉਤ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ੳ) ਅਲੰਕਾਰ
(ਅ) ਰਸ
(ੲ) ਛੰਦ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

2. ਛੰਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛੰਦ ਸੂਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?
(ੳ) ਵਾਲਮਿਕੀ
(ਅ) ਕਾਲੀਦਾਸ
(ੲ) ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

3. ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦੇ ਹਰ ਅਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਅੱਖਰ
(ਅ) ਮਾਤਰਾ
(ੲ) ਵਰਨ
(ਸ) ਸ਼ਬਦ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

4. ਕਿਸੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਵਰਨ
(ਅ) ਮਾਤਰਾ
(ੲ) ਲਗਾਂ
(ਸ) ਲਗਾਖਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

5. ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਨੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਦੋ
(ਅ) ਤਿੰਨ
(ੲ) ਚਾਰ
(ਸ) ਇਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

6. ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਗੁਰੂ
(ਅ) ਲਘੂ
(ੲ) ਇਹ ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

7. ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
(ੳ) ਛੋਟੀ
(ਅ) ਵੱਡੀ
(ੲ) ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ –

8. ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਲਘੂ
(ਅ) ਗੁਰੂ
(ੲ) ਇਹ ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

9. ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਖਰਾ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਗੁਣ
(ਅ) ਚਰਨ
(ੲ) ਮਾਤਰਾ
(ਸ) ਵਿਸਰਾਮ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

10. ਦੋਹਿਰੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾ ‘ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) 16
(ਅ) 11
(ੲ) 13
(ਸ) 24
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

11. ਛੰਦ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਵਿਸ਼ਰਾਮ
(ਅ) ਗੁਣ
(ੲ) ਤੁਕਾਂਤ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

12. ਛੰਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਤਿੰਨ
(ਅ) ਚਾਰ
(ੲ) ਦੋ
(ਸ) ਇਕ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

chhand in punjabi important questions

13. ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।
(ੳ) ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ
(ਅ) ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ
(ੲ) ਗਣਿਕ ਛੰਤ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

14. ਜਿਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਵਰਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ
(ਅ) ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਤ
(ੲ) ਗਣਿਕ ਛੰਦ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

15. ਜਿਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(ੳ) ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ
(ਅ) ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ
(ੲ) ਗਣਿਕ ਛੰਦ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

16. ਜਿਸ ਛੰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੰਦ ਹੈ।
(ੳ) ਮਾਤਰਿਕ
(ਅ) ਵਰਨਿਕ
(ੲ) ਗਣਿਕ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

17. ਕਬਿੱਤ, ਕੌਰੜਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਤੇ ਛੰਦ ਹਨ।
(ੳ) ਮਾਤਰਿਕ
(ਅ) ਵਰਨਿਕ
(ੲ) ਗਣਿਕ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

18. ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸੋਰਠਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੰਦ ਹਨ।
(ੳ) ਮਾਤਰਿਕ
(ਅ) ਵਰਨਿਕ
(ੲ) ਇਹ ਦੋਵੇ
(ਸ) ਗਣਿਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

19. ਜਿਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂਗਾ ਚੋਂ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਵਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਥੇ ਤੁਕਾਂਗ ਵਿਚ ਅੱਠ ਜਾਂ ਸੱਤ ਵਰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਛੰਦ ਹਨ।
(ੳ) ਕਬਿੱਤ
(ਅ) ਕੋਰੜਾ
(ੲ) ਦੋਹਰਾ
(ਸ) ਸੋਰਠਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

20. ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ।
(ੳ) ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ
(ਅ) ਵਰਨਿਕ ਛੰਦ
(ੲ) ਗਣਿਕ ਛੰਦ
(ਸ) ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

21. ਜਿਸ ਛੰਦ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ 40 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 19 ਜਾਂ 21 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੰਦ ਹੈ।
(ੳ) ਕਬਿੱਤ ਛੰਦ
(ਅ) ਸੋਰਠਾ
(ੲ) ਬੈਂਤ
(ਸ) ਦੋਹਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

punjabi grammar important questions

22. ਦਵੱਇਆ ਛੰਦ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜ ਹੈ
(ੳ) 13 + 11 = 24
(ਅ) 16 + 12 = 28
(ੲ) 19 + 11 = 40
(ਸ) 8 + 8 + 8 + 8 = 32
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

23. ਉਹ ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ 13 ਜਾਂ 14 ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 746 ਜਾਂ 7 + 7 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੰਦ ਹੈ
(ੳ) ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ
(ਅ) ਕਬਿੱਤ ਛੰਦ
(ੲ) ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ
(ਸ) ਬੈਂਤ ਛੰਦ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

24. ਛੰਦ ਵਿਚ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਮੁਕਤਾ ਦੀ
(ਅ) ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ
(ੲ) ਔਕੜ ਦੀ
(ਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

25. ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ,, ਕਨੌੜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਮਾਤਰਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਲਘੂ
(ਅ) ਗੁਰੂ
(ੲ) ਇਹ ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

26. ਸੌਰਠਾ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ੳ) ਤਿੰਨ
(ਅ) ਦੋ
(ੲ) ਚਾਰ
(ਸ) ਇਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

27. ” ਪੂਰਨ ਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਘਟਿ-ਘਟਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇ” ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ।
(ੳ) ਦੋਹਰਾ
(ਅ) ਕੋਰੜਾ
(ੲ) ਬੈਂਤ
(ਸ) ਕਬਿੱਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

28. ਜਿਸ ਛੰਦ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ 15 ਜਾਂ 16 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 7 ਜਾਂ 8 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ ਹੈ।
(ੳ) ਚੌਪਈ
(ਅ) ਦੋਹਰਾ
(ੲ) ਬੈਂਤ
(ਸ) ਕਬਿੱਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

29. ਦਵੱਇਆ ਛੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ।
(ੳ) ਗਣਿਕ
(ਅ) ਮਾਤਰਿਕ
(ੲ) ਵਰਨਿਕ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

30. ਛੰਦ ਸੂਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਪਿੰਗਲ
(ਅ) ਪਾਣਿਨੀ
(ੲ) ਇਹ ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
%d