punjabi grammar MCQ 32 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 32 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 32

1. ਵਾਕ ਵਿਚ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਸਮਿਕ
(ਅ) ਕਾਰਕ
(ੲ) ਯੋਜਕ
(ਸ) ਸੰਬੰਧਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

2. ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ
(ਅ) ਰਾਹੀਂ
(ੲ) ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ
(ਸ) ਪੜਨਾਂਵ ਰਾਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

3. ਵਾਕ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਕਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ
(ੲ) ਪੜਨਾਂਵ
(ਸ) ਸੰਬੰਧਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

4. ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਦੋ
(ਅ) ਸੱਤ
(ੲ) ਅੱਠ
(ਸ) ਦਸ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

5. ਵਾਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਸੰਬੰਧਕ
(ਸ) ਵਿਸਮਿਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

6. ‘ਕਮਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੱਸੋ|
(ੳ) ਕਮਲ
(ਅ) ਫੁੱਟਬਾਲ
(ੲ) ਖੇਡਦਾ
(ਸ) ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

7. ਵਾਕ ਵਿਚੋ ਕਾਰਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਕੇ
(ਅ) ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ
(ਸ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

8. ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ਸ) ਪੜਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

9. ’ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੱਸੋ।
(ੳ) ਸੁਨੀਲ
(ਅ) ਰੋਟੀ
(ੲ) ਨੂੰ
(ਸ) ਦਿਉ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

10. ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਰਤਾ
(ਅ) ਕਰਮ
(ੲ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

11. ’ ਮੈ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੱਸੋ।
(ੳ) ਪੈੱਨ ਨਾਲ
(ਅ) ਚਿੱਠੀ
(ੲ) ਲਿਖੀ
(ਸ) ਮੈਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

punjabi grammar important questions

12. ਵਾਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਰਤਾ
(ਅ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਕਰਮ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

13. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ’ ਵਾਕ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
(ੳ) ਭਗਤ ਸਿੰਘ
(ਅ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ
(ੲ) ਜਾਨ
(ਸ) ਕੁਰਬਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

14. ਵਾਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਰਤਾ
(ਅ) ਕਰਮ
(ੲ) ਸੰਪਰਦਾਨ
(ਸ) ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

15. ’ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀ ਆਇਆ ਵਾਕ ਵਿਚ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
(ਅ) ਸਕੂਲੋਂ
(ੲ) ਨਹੀ
(ਸ) ਆਇਆ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

16. ਵਾਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਕਰਤਾ
(ਅ) ਕਰਮ
(ੲ) ਸਬੰਧ ਕਾਰਕ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

ਲਕੀਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ:
17. ਰੇਖਾ ਦਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਮ ਕਾਰਮ
(ੲ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ਸ) ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

18. ਸੂਰਜਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਮ
(ੲ) ਕਰਨ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

19. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
(ਸ) ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ
(ੳ) ਕਰਤਾ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਕਰਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

20. ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ।
(ੳ) ਕਰਮ ਕਾਰਮ
(ਅ) ਸੰਬੰਧ ਕਾਰ
(ੲ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ਸ) ਅਪਾਦਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

21. ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸੋ ਪਰਦੇਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਅਧਿਕਰਨ
(ੲ) ਸੰਬੋਧਨ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

karak in punjabi important questions

22. ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਆਏ।
(ੳ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਸੰਬੋਧਨ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

23. ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ।
(ੳ) ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਨ
(ੲ) ਅਪਾਦਾਨ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

24. ਗਮਲਿਆ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਦਿਓ।
(ੳ) ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਕਰਮ
(ਸ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

25. ਮੇਰੇ ਨਵੇ ਸੂਟ ਉੱਤੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ਸ) ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

26. ਓਇ ਕਮਲਿਆ! ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ।
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਸੰਬੰਧ
(ਸ) ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

27. ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ।
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਕਰਨ
(ਅ) ਕਰਮ
(ਸ) ਅਪਾਦਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

28. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ।
(ੳ) ਸੰਪਰਦਾਨ
(ੲ) ਅਧਿਕਰਨ
(ਅ) ਅਪਾਦਨ
(ਸ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

29. ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀਂ ਹੈ।
(ੳ) ਕਰਮ
(ਅ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
(ਸ) ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

30. ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ।
(ੳ) ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ
(ਅ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ
(ੲ) ਸੰਬੋਧਨੀ
(ਸ) ਕਰਨ ਕਾਰਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
%d