punjabi grammar MCQ 18 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 18 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 18

NOTE :- ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਹੀ ਹੈ| ਸਹੀ ਸ਼ਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ|

1. ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ:
(ੳ) ਆਸਤਕ
(ਅ) ਅਲੇਪ
(ੲ) ਨਾਸਤਕ
(ਸ) ਅੱਲਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

2. ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ:
(ੳ) ਘੇਸਲਾ
(ਅ) ਗੁਸੈਲ
(ੲ) ਗੁਣਗੁਣਾ
(ਸ) ਗਲਧਾੜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

3. ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਵਾਲਾ:
(ੳ) ਜੇਠਾ
(ਅ) ਪੱਖਵਾਦੀ
(ੲ) ਪਤਵੰਤਾ
(ਸ) ਦਿਆਲੂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

4. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰੇ:
(ੳ) ਫੇਰਵਾਂ-ਚੱਲ੍ਹਾ
(ਅ) ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ
(ੲ) ਬਹੁ-ਰੂਪੀਆ
(ਸ) ਮਨ-ਮਤੀਆ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

5. ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ:
(ੳ) ਜੇਠਾ
(ਅ) ਛਿੰਦਾ
(ੲ) ਢੀਠ
(ਸ) ਜਮਾਂਦਰੂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

6. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੱਝਦੇ ਹੋਣ:
(ੳ) ਗੁਫ਼ਾ
(ਅ) ਛਿੰਝ
(ੲ) ਤਬੇਲਾ
(ਸ) ਚਿੜੀਆਘਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

7. ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢਾਈ:
(ੳ) ਠੱਕਾ
(ਅ) ਜੇਠਾ
(ੲ) ਸਤੀ
(ਸ) ਔੜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

8. ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰ ਜਾਂ ਗਾਂ:
(ੳ) ਲਵੇਰੀ
(ਅ) ਹੱਥਲ
(ੲ) ਖਿੱਲ
(ਸ) ਖਾਂਘੜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

9. ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇ:
(ੳ) ਪੱਖਵਾਦੀ
(ਅ) ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
(ੲ) ਨੀਤੀਵਾਨ
(ਸ) ਸੇਵਾਦਾਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

10. ਉਹ ਟਾਕਰਾ/ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਏ:
(ੳ) ਅੱਕਟ
(ਅ) ਅਲੇਪ
(ੲ) ਘਲੂਘਾਰਾ
(ਸ) ਧਾਵਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

11. ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ:
(ੳ) ਸੌਂਤਰਾ
(ਅ) ਔਂਤਰਾ
(ੲ) ਕ੍ਰਿਤਗ
(ਸ) ਸਾਮੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

12. ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ:
(ੳ) ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ
(ਅ) ਕੁਪੁਤਰ
(ੲ) ਕੁਟੀਚਰ
(ਸ) ਮੁਸ਼ਟੰਡਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

punjabi grammar important questions

13. ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ:
(ੳ) ਤ੍ਰਿੰਝਣ
(ਅ) ਜ਼ਨਾਨਾ
(ੲ) ਜੰਡਲੀ
(ਸ) ਢੋਲੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

14. ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ/ ਗਾਂ:
(ੳ) ਗੱਭਣ
(ਅ) ਫੋਕੜ
(ੲ) ਛੁਟੜ
(ਸ) ਖਾਂਗੜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

15. ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ:
(ੳ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ
(ਅ) ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ
(ੲ) ਸ਼ਰੀਕ
(ਸ) ਨਿਰਪੱਖ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

16. ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ:
(ੳ) ਚੁਫ਼ੇਰਗੜੀਆ
(ਅ) ਵਕਤੀ
(ੲ) ਟਪਰੀਵਾਸ
(ਸ) ਜੂੰ-ਤੌਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

17. ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ:
(ੳ) ਸਾਹਿਤਕਾਰ
(ਅ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ
(ੲ) ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ
(ਸ) ਟਕਸ਼ਾਲੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

18. ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ:
(ੳ) ਵਿਦਵਾਨ
(ਅ) ਹਥ-ਖਰੜਾ
(ੲ) ਸ਼ਾਹਕਾਰ
(ਸ) ਮੁਜ਼ਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

19. ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾ:
(ੳ) ਅਗਰਗਾਮੀ
(ਅ) ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
(ੲ) ਉਸਤਤ
(ਸ) ਉਦਾਰਚਿੱਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

20. ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ:
(ੳ) ਸਮਾਜਵਾਦ
(ਅ) ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ
(ੲ) ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ
(ਸ) ਲੋਕਰਾਜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

21. ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ-
(ੳ) ਅੱਡਾ
(ਅ) ਅਖਾੜਾ
(ੲ) ਤਬੇਲਾ
(ਸ) ਤੋਕੜ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

22. ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ
(ੳ) ਆਸਤਕ
(ਅ) ਅਕ੍ਰਿਤਘਨ
(ੲ) ਨਾਸਤਕ
(ਸ) ਅਗਿਆਨੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

23. ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਦਰਜੀ
(ਅ) ਸੁਨਿਆਰਾ
(ੲ) ਹਲਵਾਈ
(ਸ) ਤੇਲੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

bahute shabda di tha ek shabd important questions

24. ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਵੁਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਹਲਵਾਈ
(ਅ) ਤੇਲੀ
(ੲ) ਸੁਨਿਆਰਾ
(ਸ) ਦਰਜੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

25. ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਦਰਜੀ
(ਅ) ਡਾਕਟਰ
(ੲ) ਹਲਵਾਈ
(ਸ) ਸੁਨਿਆਰਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

26. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸਤੀ ਲੜਦੇ ਹਨ
(ੳ) ਅਸਮਾਨ
(ਅ) ਪਹਾੜ
(ੲ) ਅਖਾੜਾ
(ਸ) ਮੈਦਾਨ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

27. ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਨਾਸਤਕ
(ਅ) ਆਸਤਕ
(ੲ) ਵੈਰਾਗੀ
(ਸ) ਪ੍ਰੇਮੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

28. ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
(ੳ) ਆਸਤਕ
(ਅ) ਵੈਸ਼ਨੂੰ
(ੲ) ਨਾਸਤਕ
(ਸ) ਕੰਜੂਸ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

29. ਪਤੀ ਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਦਿਉਰ
(ਅ) ਜੇਠ
(ੲ) ਭਾਈ
(ਸ) ਚਾਚਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

30. ਪਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਜੇਠ
(ਅ) ਦਿਓਰ
(ੲ) ਚਾਚਾ
(ਸ) ਭਾਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

31. ਜੇਠ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਨਨਾਣ
(ਅ) ਜੇਠਾਣੀ
(ੲ) ਦਿਉਰਾਣੀ
(ਸ) ਭਰਜਾਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

32. ਪਤੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਜੇਠਾਣੀ
(ਅ) ਨਨਾਣ
(ੲ) ਦਿਉਰਾਣੀ
(ਸ) ਭਰਜਾਈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

33. ਦਿਉਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਨਨਾਣ
(ਅ) ਜੇਠਾਣੀ
(ੲ) ਭਰਜਈ
(ਸ) ਦਰਾਣੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

34. ਜਿਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਛਾਂਗਾ
(ਅ) ਕੰਜੂਸ
(ੲ) ਯਤੀਮ
(ਸ) ਨਾਸਤਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

35. ਜੋ ਜਖਮ ਸੱਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਅੱਲਾ
(ਅ) ਪੁਰਾਣਾ
(ੲ) ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ
(ਸ) ਨਵਾਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

Read Now

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw

9 thoughts on “punjabi grammar MCQ 18 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ”

Leave a Reply

%d