punjabi grammar MCQ 5 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ( punjabi grammar MCQ 5 ) : ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ REET PRI, REET MAINS, 2nd GRADE, 1st GRADE, PUNJABTET, CTET, PUNJAB POLICE ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

Contents

punjabi grammar MCQ 5

1 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼, ਖ਼, ਗ਼, ਜ਼, ਫ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ?
(ੳ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ
(ਅ) ਹਿੰਦੀ
(ੲ) ਫਾਰਸੀ
(ਸ) ਸਿੰਧੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

2 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
(ੳ) ਦੇਵਨਾਗਰੀ
(ਅ) ਗੁਰਮੁਖੀ
(ੲ) ਰੋਮਨ
(ਸ) ਫ਼ਾਰਸੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

3 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ?
(ੳ) ਤਿੰਨ
(ਅ) ਚਾਰ
(ੲ) ਪੰਜ
(ਸ) ਛੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ –(ੲ)

4 ਹੋਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
(ੳ) ਪ ਢ ਬ ਭ
(ਅ) ਪ ਚ ਬ ਭ
(ੲ) ਪ ਜ ਦ ਭ
(ਸ) ਪ ਫ ਬ ਭ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

5. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(ੳ) ਭੂਆ
(ਅ) ਤਾਈ
(ੲ) ਚਾਚੀ
(ਸ) ਪੱਖੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

6. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਅੱਧਰੰਗ
(ਅ) ਅਧਿਆਪਕ
(ੲ) ਅਨਾਦਰ
(ਸ) ਅਜਿੱਤ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

7. ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ?
(ੳ) ਖਟਾਸ
(ਅ) ਵਿਕਾਸ
(ੲ) ਮਿਠਾਸ
(ਸ) ਨਿਕਾਸ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

8. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ‘ ਉਸਤਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ?
(ੳ) ਉਪਮਾ
(ਅ) ਸ਼ਲਾਘਾ
(ੲ) ਵਡਿਆਈ
(ਸ) ਸਤਿਕਾਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

9. ‘ ਆਸਤਕ ‘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ੳ) ਵਹਿਮੀ
(ਅ) ਨਾਸਤਕ
(ੲ) ਭਰਮੀ
(ਸ) ਨਿਰਾਦਰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

10. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ-ਅਰਥੀ ਹੈ?
(1) ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ
(2) ਖੂਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
(ੳ) ਖੂਹ
(ਅ) ਉੱਤਰ
(ੲ) ਪਾਣੀ
(ਸ) ਹੈ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

11. ਜਿਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਜੀਵਨੀ
(ਅ) ਸੰਸਮਰਣ
(ੲ) ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ
(ਸ) ਸਵੈਜੀਵਨੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

12. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਵ ਹੈ?
(ੳ) ਆਮ ਨਾਂਵ
(ਅ) ਖਾਸ ਨਾਂਵ
(ੲ) ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

13. ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧ ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿ
(ੳ) ਜਿਹੜੇ
(ਅ) ਸਫ਼ਲ
(ੲ) ਕਰਦੇ
(ਸ) ਹੁੰਦੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

14. ਮੇਰੇ ਕੋੜਦਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
(ੳ) ਵਾਚਕ
(ਅ) ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ
(ੲ) ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ
(ਸ) ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

15. ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਸਥਾਨਵਾਚਕ
(ਅ) ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ
(ੲ) ਕਾਲਵਾਚਕ
(ਸ) ਕਾਰਨਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

16. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ- ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ
(ੳ) ਬਹੁਤ
(ਅ) ਪਰ
(ੲ) ਉਸ
(ਸ) ਨਹੀਂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

17. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ
(ਅ) ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ
(ੲ) ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ
(ਸ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

18. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ? ‘ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ?
(ੳ) ਵਿਸਮੈ ਵਾਚਕ
(ਅ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ
(ੲ) ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ
(ਸ) ਹਾਂ ਵਾਚਕ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

19. ‘ ਆਹਾ! ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ।’ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ‘ ਆਹਾ’ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
(ੳ) ਡੰਡੀ
(ਅ) ਵਿਸਮਿਕ
(ੲ) ਕੌਮਾ
(ਸ) ਡੈਸ਼
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

20 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(ੳ) ਦੁਬਿੰਦੀ (;)
(ਅ) ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ (“”)
(ੲ) ਕਾਮਾ (.)
(ਸ) ਡੰਡੀ (।)
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੳ)

21, ‘ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਮਾਰਨਾਂ-ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਜੁੱਤੀ
(ਅ) ਪੈਰ
(ੲ) ਕੁਹਾੜਾ
(ਸ) ਸੇਂਟ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

22 ਇੱਟ ਚੁੱਕਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ- ਮੁਹਾਵਰਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਇੰਟ
(ਅ) ਪੱਥਰ
(ੲ) ਤਲਵਾਰ
(ਸ) ਸੋਟੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

23. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠੀਕਰੀਆਂ
(ਅ) ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਲੱਛਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ
(ੲ) ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ
(ਸ) ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

24. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ
(ਅ) ਖ਼ਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ
(ੲ) ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ
(ਸ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਕੰਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

25. ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ?
(ੳ) ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ/ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ
(ਅ) ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ
(ੲ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
(ਸ) ਮਾਨਯੋਗ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

26. ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ?
(ੳ) ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਵਾਤਰ
(ਅ) ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ
(ੲ) ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ
(ਸ) ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਤੂ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

27. ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(ੳ) ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ/ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ
(ਅ) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ
(ੲ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੂੰ
(ਸ) ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (€)

28. ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਘਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਮਸ਼ੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਜਿੰਦ ਕਲ-ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
(ੳ) ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ
(ਅ) ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ
(ੲ) ਸਭਿਅਤਾ
(ਸ) ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ੲ)

29. ‘ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?
(ੳ) ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ
(ਅ) ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ
(ੲ) ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ
(ਸ) ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਅ)

30. ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?
(ੳ) ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ
(ਅ) ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
(ੲ) ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
(ਸ) ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ
ਸਹੀ ਜਵਾਬ – (ਸ)

punjabi grammar MCQ

punjabi grammar MCQ 1Read NOw
punjabi grammar MCQ 2Read NOw
punjabi grammar MCQ 3Read NOw
punjabi grammar MCQ 4Read NOw
punjabi grammar MCQ 5Read NOw
punjabi grammar MCQ 6Read NOw
punjabi grammar MCQ 7Read NOw
punjabi grammar MCQ 8Read NOw
punjabi grammar MCQ 9Read NOw
punjabi grammar MCQ 10Read NOw
punjabi grammar MCQ 11Read NOw
punjabi grammar MCQ 12Read NOw
punjabi grammar MCQ 13Read NOw
punjabi grammar MCQ 14Read NOw
punjabi grammar MCQ 15Read NOw
punjabi grammar MCQ 16Read NOw
punjabi grammar MCQ 17Read NOw
punjabi grammar MCQ 18Read NOw
punjabi grammar MCQ 19Read NOw
punjabi grammar MCQ 20Read NOw
punjabi grammar MCQ 21Read NOw
punjabi grammar MCQ 22Read NOw
punjabi grammar MCQ 23Read NOw
punjabi grammar MCQ 24Read NOw
punjabi grammar MCQ 25Read NOw
punjabi grammar MCQ 26Read NOw
punjabi grammar MCQ 27Read NOw
punjabi grammar MCQ 28Read NOw
punjabi grammar MCQ 29Read NOw
punjabi grammar MCQ 30Read NOw
punjabi grammar MCQ 31Read NOw
punjabi grammar MCQ 32Read NOw
punjabi grammar MCQ 33Read NOw
punjabi grammar MCQ 34Read NOw
punjabi grammar MCQ 35Read NOw
punjabi grammar MCQ 5

8 thoughts on “punjabi grammar MCQ 5 | ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਚੋਣੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ”

Leave a Reply

%d